Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Wersje językowe

Treść w lewym panelu

Projekt „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy” LIFE11/NAT/PL/422 współfinansowany jest przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.

Nawigacja:

Treść

Cele projektu

 „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy” to projekt, którego celem jest zachowanie zagrożonych siedlisk mokradłowych objętych siecią Natura 2000 oraz występujących na nich cennych gatunków flory i fauny. Działania ochronne odbywać się będą poprzez wykaszanie i odkrzaczanie zagrożonych siedlisk, właściwą gospodarkę wodną i leśną, wykupy gruntów, działania edukacyjne, rozwój infrastruktury turystycznej oraz właściwe zarządzanie ochroną przyrody we współpracy ze społecznością lokalną. Projekt realizowany jest w latach 2012-2017. Budżet projektu wynosi 4,8 mln euro.

Cel główny:

Wzrost różnorodności biologicznej w dolinie Górnej Biebrzy poprzez odtworzenie i utrzymanie mozaiki przestrzennej naturalnych i półnaturalnych ekosystemów bagiennych. W szczególności występujących na nich siedlisk takich jak: bory i lasy bagienne, torfowiska zasadowe, torfowiska przejściowe, łąki trzęślicowe, które są miejscem występowania takich rzadkich gatunków fauny jak m.in.: orlik krzykliwy, wodniczka, derkacz czy flory jak m.in. lipiennika Loesela oraz skalnica torfowiskowej.

Cele operacyjne:

  1. Odtworzenie konfiguracji oraz historycznie ukształtowanej funkcji mozaiki przestrzennej bagiennych ekosystemów otwartych;
  2. Wsparcie i poprawa systemu zarządzania ochroną przyrody;
  3. Stabilizacja poziomu wód gruntowych oraz odtworzenie bagiennych siedlisk;
  4. Integracja ochrony przyrody z zrównoważonym rozwojem lokalnym, w szczególności z turystyką.

Razem ochronimy mokradła (bagna, torfowiska, mszary...) - jedne z najbardziej zagrożonych ekosystemów na naszej planecie, również w Polsce, również nad Biebrzą! Licząc na owocną współpracę ze społecznością lokalną ufamy, że wspólnie uda się nam ochronić najcenniejsze elementy przyrody doliny Górnej Biebrzy.

Dane kontaktowe

Osowiec - Twierdza 8
19-110 Goniądz


85 738 06 20
85 738 30 10


faks: 85 738 30 21

Anna.Bojsza@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Godziny otwarcia

Zapraszamy do kontaktu
z nami w godzinach:

8:00 - 15:00

 

Stopka

CC 3.0: Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy
Ustawienia zgód, Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.