Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Wersje językowe

Treść w lewym panelu

Projekt „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy” LIFE11/NAT/PL/422 współfinansowany jest przez instrument finansowy LIFE+ Komisji Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Biebrzański Park Narodowy.

Nawigacja:
  • Aktualności

Treść

Działamy wspólnie na rzecz rozwoju regionu

Na obszarze realizacji projektu ponad 90% powierzchni stanowią grunty prywatne. Trudno więc sobie wyobrazić skuteczną i trwałą ochronę przyrody oraz rozwój regionu z poszanowaniem i w oparciu o środowisko naturalne bez udziału społeczności lokalnej. Dlatego 16 stycznia br. spotkaliśmy się z władzami samorządowymi reprezentowanymi przez burmistrzów i wójtów oraz ich współpracowników z obszaru 5 gmin tj. Nowy Dwór – Pan Andrzej Humienny, Dąbrowa Białostocka – Pan Tadeusz Ciszkowski, Lipsk – z up. Pani Grażyna Bachor, Sztabin – Pan Tadeusz Drągiewicz i Suchowola – Pan Kazimierz Marciszel.

Spotkanie miało charakter warsztatów i było  krokiem do wypracowania wspólnej platformy współpracy. W trakcie spotkania przybliżony został zakres projektu, a szczególnie tych jego działań, które dedykowane są w kierunku społeczności lokalnej jak np. korzystanie z powstałego w ramach projektu geoportalu, budowa małej infrastruktury turystycznej, ekspertyza gospodarowania wodą czy utrzymanie siedlisk Natura 2000 na gruntach prywatnych.

W trakcie spotkanie rozmawiano także o wyzwaniach i problemach poszczególnych gmin, szczególnie tych, które powstają na styku człowiek – ochrona przyrody. Tu zdecydowanie wszystkie gminy jako najpoważniejszy problem wymieniały gospodarkę wodną (czyszczenie rowów i ograniczenia z tym związane) oraz ograniczenia wynikające z funkcjonowania sieci Natura 2000. Ponieważ projekt swoim zasięgiem wykracza poza granice Parku w spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku - dyrektor Pan dr Lech Magrel oraz Naczelnik ds. Wydziału Natura 2000 Pan Grzegorz Piekarski, którzy zaprezentowali m.in. stanowisko w sprawie postępowania ze szkodami bobrowymi czy czyszczenia rowów melioracyjnych na obszarach przyrodniczo wrażliwych.

Trudno wyobrazić sobie by w trakcie jednego spotkania wyczerpać wszystkie istotne dla regionu tematy, dlatego też uczestnicy zgodnie zadeklarowali chęć kontynuacji spotkań w celu wypracowania rozwiązań wspólnych dla nas problemów.

Tekst i zdjęcia: A.Wiatr

  • autor: A. Wiatr
  • W imieniu Dyrektora Parku gości powitał Z-ca Pan Andrzej...
  • Informację o projekcie przekazał jego Kierownik Pan...
  • Jedną z możliwości współpracy jest rozbudowa i korzystanie...
  • Spotkanie przebiegało w miłej i otwartej atmosferze
  • Spotkanie moderował Pan Jarosław Budnik
  • Uczestnicy spotkania
  • autor: A. Wiatr

Wstecz Wstecz

Dane kontaktowe

Osowiec - Twierdza 8
19-110 Goniądz


85 738 06 20
85 738 30 10


faks: 85 738 30 21

Anna.Bojsza@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Godziny otwarcia

Zapraszamy do kontaktu
z nami w godzinach:

8:00 - 15:00

 

Stopka

CC 3.0: Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.